עצרת הספד והתעוררות במלאת השבעה לרב אריה שכטר זצ"ל

הרב יעקב שכטר
עצרת הספד והתעוררות במלאת השבעה לרב אריה שכטר זצ"ל | תש"פ
Share this