עצרת הספד והתעוררות במלאת השבעה לרב אריה שכטר זצ"ל

הרב יצחק זילברשטיין
עצרת הספד והתעוררות במלאת השבעה לרב אריה שכטר זצ"ל | תש"פ
Share this