עצרת במלאת שנה לרבי יעקב יוסף זצ"ל

הרב שלמה משה עמאר
עצרת במלאת שנה לרבי יעקב יוסף זצ"ל | תשע"ד
Share this