ענייני קריאת וברכת מגילה

הרב מנחם כהן
ענייני קריאת וברכת מגילה | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this