ענייני חודש אדר וחג הפורים, שמחה יכולה לבוא רק מתוך מחשבה עמוקה על עצם מהותו בחיים ומחשבה שאין עוד מלבדו

הרב משה יעקב קליין
ענייני חודש אדר וחג הפורים, שמחה יכולה לבוא רק מתוך מחשבה עמוקה על עצם מהותו בחיים ומחשבה שאין עוד מלבדו | תש"פ
Share this