עניין קשיות עורף, שיעור בבית הכנסת קול יעקב

הרב דוד לאו
עניין קשיות עורף, שיעור בבית הכנסת קול יעקב | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this