עם ישראל זכו לשני כתרים בעת קבלת התורה, כנגד הזריזות והתמימות שהיו בהם באמירת 'נעשה ונשמע' וכתרים אלו נלקחו מהם כאשר חטאו בחטא העגל ופגמו בשתי המידות הללו שלא היו תמימים ולא בטחו בה' והיו זריזים למעשה העגל

הרב משה יעקב קליין
עם ישראל זכו לשני כתרים בעת קבלת התורה, כנגד הזריזות והתמימות שהיו בהם באמירת 'נעשה ונשמע' וכתרים אלו נלקחו מהם כאשר חטאו בחטא העגל ופגמו בשתי המידות הללו שלא היו תמימים ולא בטחו בה' והיו זריזים למעשה העגל | תש"פ
Share this