עם ישראל הוא העם הנבחר צאצאי האבות הקדושים

הרב ישראל כהן
עם ישראל הוא העם הנבחר צאצאי האבות הקדושים | תשפ"ב

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this