'על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים', ועניין זה לעומת זה עשה אלוקים

הרב נחום רפפורט
'על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים', ועניין זה לעומת זה עשה אלוקים | תש"פ
Share this