על מציאות החורבן ועל כח התפילה

הרב מרדכי דוד נויגרשל
על מציאות החורבן ועל כח התפילה | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this