"על מה אבדה הארץ? על עזבם תורתי"

הרב אליהו אבא שאול
"על מה אבדה הארץ? על עזבם תורתי" | תשס"ח
Share this