על כל רגע שאדם חוסם את פיו זוכה לאור הגנוז

הרב יהודה יוספי
על כל רגע שאדם חוסם את פיו זוכה לאור הגנוז | תשע"ח
Share this