על כוחה של האמונה וכוחן של נשים צדקניות שבזכותן נגאלנו ממצרים ובזכותן עתידין להגאל

הרב אביעד וייל
על כוחה של האמונה וכוחן של נשים צדקניות שבזכותן נגאלנו ממצרים ובזכותן עתידין להגאל | תש"פ
Share this