עכו"ם שעושה מלאכה ליהודי בשבת

הרב שריאל רוזנברג
עכו"ם שעושה מלאכה ליהודי בשבת | תשפ"ב
Share this