מסכת עירובין, דף כ"ו עמוד ב'

הרב יהודה קוק
מסכת עירובין, דף כ"ו עמוד ב' | תשע"ד
Share this