עזרא פרק ו' פסוק ט"ז

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
עזרא פרק ו' פסוק ט"ז | תשע"ד
Share this