עומק אהבתו הכבירה של הקב''ה את עם ישראל

הרב רפאל יוכפז
עומק אהבתו הכבירה של הקב''ה את עם ישראל | תש"פ
Share this