עו''ד חרדי שהתבקש לעשות חוזה לקונה גוי בא''י, האם אסור מדין לפנ''ע באיסור 'לא תחנם'?

הרב יהודה סילמן
עו''ד חרדי שהתבקש לעשות חוזה לקונה גוי בא''י, האם אסור מדין לפנ''ע באיסור 'לא תחנם'? | תשפ"א
שו"ת עם הרב סילמן
Share this