עד מתי ניתן לברך ברכת הדלקת נרות בשבת ובחנוכה

הרב שלמה גוטפריד
עד מתי ניתן לברך ברכת הדלקת נרות בשבת ובחנוכה | תשפ"א
Share this