עבודת המידות, מעלת הזריזות הנלמדת מיציאת מצרים מול מידת העצלות

הרב אורי יפה
עבודת המידות, מעלת הזריזות הנלמדת מיציאת מצרים מול מידת העצלות | תשפ"א
Share this