עבודת האדם ומלאכת המשכן, "אין בהם טבע ומנהגו של עולם, הכל בגזרת עליון"

הרב משה קפלן
עבודת האדם ומלאכת המשכן, "אין בהם טבע ומנהגו של עולם, הכל בגזרת עליון" | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this