עבודת האדם היא להפוך את הרצון לקבל, לרצות לקבל על מנת להשפיע, ולהיות צינור שממילא דרכו עובר השפע

הרב אייל ולנר
עבודת האדם היא להפוך את הרצון לקבל, לרצות לקבל על מנת להשפיע, ולהיות צינור שממילא דרכו עובר השפע | תש"פ
Share this