סתירה בין גדולי ישראל לגבי הוראת החזו''א האם לסמוך על הגר''א לגבי סוף זמן תפילה

הרב יהודה סילמן
סתירה בין גדולי ישראל לגבי הוראת החזו''א האם לסמוך על הגר''א לגבי סוף זמן תפילה | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this