ספר שמואל, יחס חנה ופנינה ועניין תפילת חנה ומקורה מפנינה ואלקנה, ד'

הרב נתן רוטמן
ספר שמואל, יחס חנה ופנינה ועניין תפילת חנה ומקורה מפנינה ואלקנה, ד' | תשפ"א
Share this