ספר יהושע, פרק ז'

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
ספר יהושע, פרק ז' | תשע"ד
Share this