ספר זרע שמשון, פרשת לך לך, עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ואותם הוא השריש לנו בגנים ולימדנו אורחות חיים, שיעור שלישי

הרב משה יעקב קליין
ספר זרע שמשון, פרשת לך לך, עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ואותם הוא השריש לנו בגנים ולימדנו אורחות חיים, שיעור שלישי | תשע"ט
Share this