ספר זרע שמשון, פרשת בראשית, העולם הזה פרוזדור קצר שנועד לתת לנו הזדמנות להתקרב לבורא עולם, שיעור ראשון

הרב משה יעקב קליין
ספר זרע שמשון, פרשת בראשית, העולם הזה פרוזדור קצר שנועד לתת לנו הזדמנות להתקרב לבורא עולם, שיעור ראשון | תשע"ט
Share this