לקחים מוסריים הנלמדים לחיי היום יום מפרשת וירא ומאברהם אבינו

הרב משה יעקב קליין
לקחים מוסריים הנלמדים לחיי היום יום מפרשת וירא ומאברהם אבינו | תשע"ט
Share this