ספר החינוך, מצוה רט"ו, איסור אכילת נותר

הרב ישראל בונים שרייבר
ספר החינוך, מצוה רט"ו, איסור אכילת נותר | תשע"ד
Share this