ספד על מרן רבנו ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, ביהכ"נ "כתב סופר"

הרב נתן זוכובסקי
ספד על מרן רבנו ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, ביהכ"נ "כתב סופר" | תשע"ח
Share this