סימן רע"ו טור סעיף ג'-ד' שו"ע סעיף ג', דיני נר שהדליק אינו יהודי בשבת

הרב חיים גדליה צימבליסט זצ"ל
סימן רע"ו טור סעיף ג'-ד' שו"ע סעיף ג', דיני נר שהדליק אינו יהודי בשבת | תשע"ד
Share this