סימן רנ"ט-סיכום כללי דיני הטמנה, סימן שי"ח סעיף א'

הרב חיים גדליה צימבליסט
סימן רנ"ט-סיכום כללי דיני הטמנה, סימן שי"ח סעיף א' | תשע"א
Share this