סימן ק"נ, הלכות בית הכנסת

הרב אהרון ירחי
סימן ק"נ, הלכות בית הכנסת | תשע"ז
Share this