סילוק לוקח לבעל חוב במעות

הרב מנחם נתן סטל
סילוק לוקח לבעל חוב במעות | תשע"ט
Share this