סיום מסכת מגילה וכנס בוגרי ישיבת אורחות תורה

הרב איתמר גרבוז
סיום מסכת מגילה וכנס בוגרי ישיבת אורחות תורה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this