סיום מסכת ברכות, "למען ירבו ימיכם על האדמה", קיום מצוות בשלמות רק בארץ ישראל

הרב ישראל מאיר לאו
סיום מסכת ברכות, "למען ירבו ימיכם על האדמה", קיום מצוות בשלמות רק בארץ ישראל | תשע"ד
Share this