סיום מלאכת טוחן, ותחילת מלאכת לש

הרב שלום יוסף גלבר
סיום מלאכת טוחן, ותחילת מלאכת לש | תש"פ
Share this