סיום וסיפור יפה על יתומה שנתנה לב תמורת טבעת

הרב ישראל אשלג
סיום וסיפור יפה על יתומה שנתנה לב תמורת טבעת | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this