סוכות, נטילת ארבעת המינים

הרב צבי פרידמן
סוכות, נטילת ארבעת המינים | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this