סוכות, מצות השמחה, הסוכה מגינה מן המשטינים והמקטרגים

הרב שמעון כהן זצ"ל
סוכות, מצות השמחה, הסוכה מגינה מן המשטינים והמקטרגים | תשע"ב
Share this