סוכות, בקשת גשמים

הרב שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל
סוכות, בקשת גשמים | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this