סוגיית בין השמשות בתלמודים: עיון בכתבי היד של הבבלי ובמקבילה שבירושלמי

הרב שמחה גרשון בורר
סוגיית בין השמשות בתלמודים: עיון בכתבי היד של הבבלי ובמקבילה שבירושלמי | תשע"ז
Share this