סדר קריאת התורה בראש השנה, סימן תקפ"ד סעיפים א'-ד'

הרב שריאל רוזנברג
סדר קריאת התורה בראש השנה, סימן תקפ"ד סעיפים א'-ד' | תשע"ד
Share this