נתינת מעשר עני בבתי אריזה ובשווקים, כז תשרי

הרב יוסף אפרתי
נתינת מעשר עני בבתי אריזה ובשווקים, כז תשרי | תשע"א
Share this