נתינת חפצים בכיס האדם בשעה שהוא בבית שמא ישכח ויצא לרשות הרבים

הרב שלום יוסף גלבר
נתינת חפצים בכיס האדם בשעה שהוא בבית שמא ישכח ויצא לרשות הרבים | תשע"ט
Share this