'נעשה ונשמע', כפה עליהם הר כגיגית

הרב איתמר שוורץ
'נעשה ונשמע', כפה עליהם הר כגיגית | תש"פ
Share this