נס חנוכה, מה היה ההיתר של המכבים לסכן את נפשם ולהילחם נגד הצבא העצום של יון

הרב משה יעקב קליין
נס חנוכה, מה היה ההיתר של המכבים לסכן את נפשם ולהילחם נגד הצבא העצום של יון | תש"פ
Share this