ניסיון העושר קשה מניסיון העוני

הרב יוסף צ. בן פורת
ניסיון העושר קשה מניסיון העוני | תשע"ז
Share this