נאמן בעל המקח לומר לזה מכרתי, סימן רכ"ב

הרב מרדכי לוי
נאמן בעל המקח לומר לזה מכרתי, סימן רכ"ב | תשפ"א
Share this