מתן תורה, מעמד הר סיני

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
מתן תורה, מעמד הר סיני | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this